Prijzen en voorwaarden

 


 

Week

Weekend

Midweek

 

Hoogseizoen

€ 1370,-

€ 830,-

€ 940-

 

Laagseizoen

€ 1100,-

€ 780,-

€ 730,-

 

 

Hoogseizoen: juli en augustus, herfstvakantie, kerstvakantie, Paasweekend en pinksteren.

In de maanden juli en augustus kan uitsluitend per week worden gehuurd, van vrijdag tot vrijdag.

Week : vrijdag 15.30 uur tot vrijdag 10.30 uur.
Weekend : vrijdag 15.30 uur tot maandag 10.30 uur.
Midweek : maandag 15.30 uur tot vrijdag 10.30 uur.

............................................................................................................................................................

Huurvoorwaarden


1. Het maximale aantal bewoners is acht.
2. De huurprijs bedraagt: EUR .... zegge: ......
3. De helft van de huursom dient bij het aangaan van de huurovereenkomst op rekening van verhuurder worden overgemaakt. De andere helft uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de huur.
4. De overeenkomst is aangegaan op het moment dat de door huurder getekende overeenkomst is terugontvangen en de helft van de huursom op rekening van verhuurder is bijgeschreven.
5. Huurder kan de molen eerst in gebruik nemen nadat de volledige huursom is voldaan.
6. In geval van annulering vervalt de helft van de huursom aan de verhuurder.
7. Onderverhuur is niet toegestaan.
8. Huurder dient de molen netjes te bewonen en schoongemaakt op te leveren aan het einde van de huurperiode.
9. Toilet, douche, wasgelegenheid en keuken dienen dagelijks te worden gereinigd.
10. Het is niet toegestaan om tenten of caravans op het terrein van de molen te plaatsen. Huisdieren zijn niet toegestaan.
11. Het is met het oog op brandgevaar NIET toegestaan in of vlakbij de molen te roken, gebruik te maken van kacheltjes, kaarsen, theelichtjes, te barbecueën op de stelling of wat ook te doen wat brand(gevaar) kan veroorzaken.
12. De huurder moet toestaan dat de molenaar in dienst van verhuurder de molen voornamelijk op zaterdagen en enkele feestdagen laat draaien.
13. Tijdens het draaien van de wieken is het niet toegestaan de stelling te betreden.
14. In de maanden april t/m september zijn de energiekosten inclusief. Buiten deze maanden wordt aardgas per m3 werkelijk gebruik in rekening gebracht.
15. Huurder dient de inventaris volgens de lijst te controleren en een eventueel ontbreken van zaken te melden aan verhuurder. Huurder is verantwoordelijk voor schade of breuk dan wel het ontbreken van inventaris en dient zulks bij vertrek te vergoeden. Huurder moet zelf zorgen voor hand- en theedoeken, alsmede voor (hoes) lakens en slopen. Dekbedden, kussens en molton zijn aanwezig. Alle acht dekbedden hebben de afmeting 80 bij 200 cm. Gebruik van de aanwezige dekbedden en kussens zonder (hoes) lakens en slopen is niet toegestaan. Bij het niet naleven van deze bepaling worden de dekbedden en slopen op kosten van de huurder gereinigd.
16. De huur is inclusief toeristenbelasting. Huurder dient per verblijf aan verhuurder het aantal personen per nacht te melden.
17. Het aanleggen van een boot is toegestaan op eigen risico.
18. Huur is inclusief gebruik van Wifi.
19. Aansprakelijkheid:

De huurder is tevens aansprakelijk voor het gedrag en de daden van medegebruikers, zoals gezinsleden en gasten. De huurder is zich er van bewust dat hij een kwetsbaar monument in gebruik heeft hetwelk in feite niet is gebouwd voor verblijfsrecreatie. Dat geldt met name voor het brandgevaar en de veiligheid van de gebruikers, zoals de stelling waarvan de omheining niet veilig is voor kleine kinderen en trappen welke niet vergelijkbaar zijn met trappen in woningen. Met het oog daarop zijn de artikelen 10, 11 en 13 opgenomen. Voor het geval er door toedoen van de huurder schade ontstaat aan de molen is de huurder daarvoor aansprakelijk en is hij schadeplichtig. Voor het geval de huurder en/of de medegebruikers en/of hunne gasten zelf materiele of immateriele schade lijden is dat voor rekening en risico van de huurder. Huurder vrijwaart de verhuurder voor iedere aansprakelijkheid deswege behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

© Copyright Stichting Langweerdermolen 2010 - 2020

Hosting by MPC